DANMARK SKAL VÆRE 110% GRØN

Ja, det handler stadig om klimaet.

Vi ved det godt: Det bliver varmere og vandstandene stiger. Klimaet er vor tids største udfordring.

Især mange unge mærker vægten af klimakrisen på deres skuldre. De er usikre på, hvordan fremtiden ser ud. Utrygge ved skiftende regeringers nølen, hockeystave og manglen på reelle løsninger. Utilfredse med fraværet af grønt lederskab.

Vi kan ikke vente længere. Der er brug for mindre snak og mere handling. Danmark har så meget grønt potentiale, og vi skylder fremtidens generationer at gå forrest i kampen for de grønne løsninger.  


Jeg har høje ambitioner for en grøn fremtid.

For tænk, hvad vi kan, hvis vi faktisk sætter os for at være 110 % grønne?

Hvis vi tør gå forrest og ikke bare blive CO2-neutrale, men lagre CO2, så vi betaler tilbage for vores hidtidige forbrug og bidrager positivt til klimaet?

Hvis vi ikke er bange for at tænke nyt og investere i alt fra træer til højteknologiske løsninger som Power-to-X?

Jeg vil ikke blot nå det berømte 70 %-mål for CO2-reduktion i 2030, men hæve det til 80 %. Og jeg vil have et helt klimaneutralt Danmark allerede i 2040. Det er ambitiøst – men det er også realistisk, for vi har rent faktisk allerede redskaberne til det.

Vi kan, hvis vi vil. Og jeg vil.

Vi har talt en masse om problemerne – og vi har også allerede taget godt skridt i den rigtige og nødvendige retning. Jeg er for eksempel stolt af, at vi har vedtaget en klimamålsætning, at vi får grønne CO2-skatter og at vi har skabt en grøn klimafond, så vi også har penge til at gøre grønne idéer til virkelighed.

Men der er stadig så meget mere at gøre.

Vi kan ikke sende regningen for klimakrisen videre til næste generation – vi skal handle nu.

Der er masser af steder at tage fat – og vi kender allerede mange af løsningerne.

Der skal turbo på opførelsen af vind- og solenergi, så der er nok grøn strøm til den elektrificerede fremtid.

Det er brug for bindende klimamål for landbruget, og vi skal have det mest klimabelastende landbrugsjorde ud af produktionen.

Vi skal investere i grøn forskning, højteknologisk CO2-lagring og Power-to-X.

Der er brug for en ensartet CO2-skat i erhvervslivet og for klimaafgifter på flyrejser.

Vi skal investere massivt i den grønne klimafond, som kan hjælpe med at finansiere nødvendige, øjeblikkelige engangsinvesteringer og hjælpe danske virksomheder med at omstille sig.

Og vi skal plante meget mere skov, så naturen får meget mere spillerum.


For vi må ikke glemme vores natur og miljø.

Til lands, til vands og i luften: Naturen har brug for mere plads til at udvikle sig vildt til gavn for planter, dyr og mennesker.

Vi har brug for en havplan, der freder havmiljø, så fisk og planter på havet har åndehuller, hvor de kan leve og udvikle sig.

Vi har brug for naturnationalparker, der giver plads til vild natur, til truede dyr og til sjældne planter.

Vi skal beskytte vores grundvand, så vi også i fremtiden kan tænde for hanen og få rent drikkevand i glasset. Give plads til biodiversitet og bierne ved blomsterne. Bekæmpe luftforurening, så vi får renere luft i byerne.

En grønnere fremtid handler også om vores natur og miljø. Og det er vores ansvar at prioritere naturen og passe gevaldigt på alt det, den giver os.


Jeg tror på, at vi kan lykkes – sammen.

Vejen til et 110 % grønt Danmark bygger på partnerskaber mellem den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Det handler om os allesammen. Danske virksomheder og grønne ildsjæle har så meget at byde på, og hvis vi vil finde løsninger på de store udfordringer, så kræver det, at vi tænker nyt – sammen.

Intet kommer af sig selv. Det kræver politisk prioritering. Men hvis vi vil, kan den grønne drøm blive til virkelighed. I balance mellem erhvervsliv, klima og natur. Med mod, ansvar og nytænkning fremfor frygt, handlingslammelse og hockeystav. Så fremtiden igen ser lysere ud.

Det kæmper jeg for. Det har de unge og vores fremtid fortjent. Og jeg tror på, at vi kan lykkes – sammen.