En god start for alle børn

Jeg tror på et Danmark, hvor alle mennesker får muligheden for at leve det liv, er giver mening for dem. Og det starter alt sammen med vores børn.

Børn skal være trygge og frie. De skal lege, få venner og lære nok til at tro på egne muligheder.

Vi skal klæde vores børn bedst muligt på til at møde livet og opdage verden. Det gør vi ikke med test, stopprøver og den sorte skole.

Nej, det gør vi derimod med en tryg start i de første år. Med en skole, der har råd og rummelighed til at give alle børn en varieret skoledag med bevægelse, fællesskab og aktiviteter i lokalsamfundet. Med en skole, der skaber nysgerrige børn, som er klar til at undersøge den store, forunderlige verden og gribe de muligheder, livet kommer med.

Tænk nyt – tænk frit – tænk børn

Skolen skal give mening for vores børn – og for de dygtige mennesker, der arbejder der. Skolen skal sættes fri og gøre vores børn trygge i troen på, at verden ligger åben for dem. Skolen skal give vores børn tillid til egne muligheder.

Men noget er galt. I dag er der alt for mange børn, der mistrives og er ensomme. For mange, der forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne. Og for mange pædagoger og lærere, der ikke oplever, at deres arbejdsdag giver mening.

Derfor er der brug for, at vi tænker nyt. Sammen.

Der er brug for både tillid og ressourcer. Tillid til de dygtige mennesker, der har viet deres liv til arbejdet med børn. Og investeringer, der understøtter arbejdet med relationer, tryghed og læring.

Derfor vil jeg og Radikale give skolerne et frihedsbrev. Den enkelte skole skal i langt højere grad have mulighed for at planlægge deres undervisning, så det giver mening for lige præcis dem.

Og vi vil investere samlet set 4 mia. kr. i tiltag, der skal sikre et godt børneliv og en fri folkeskole.

Flere kolleger med stærke kompetencer

I 1.-3. klasse havde jeg en dansklærer, der hed Grethe. Hun står stadig meget tydeligt for mig, for hun var virkelig god til at sikre, at alle var med i fællesskabet – også selvom vi var forskellige.

Og jeg tror, at alle kan huske en pædagog eller lærer, som betød noget særligt for os, da vi var børn. Lærere og pædagoger møder vores børn med nærvær og faglighed – og det skaber både tryghed og læring. Og alle børn fortjener uddannede voksne.

Derfor vil jeg og Radikale ansætte 4.500 flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver.

Men allerede i 2030 kommer vi til at mangle 13.100 uddannede lærere og 13.700 pædagoger. Og allerede i dag oplever alt for mange nyuddannede, at der er et stort spænd mellem uddannelsen og den virkelighed, der møder dem bagefter.

Derfor er der brug for, at vi investerer massivt i uddannelserne til lærer og pædagog – både så uddannelserne bliver mere attraktive og så pædagoger og lærere bliver bedre rustet til praksis og forbliver i faget bagefter.

Jeg er stolt af, at vi med den nye aftale om læreruddannelsen har sikret mere og bedre praktik og flere undervisningstimer på læreruddannelse. Samme løft er der brug for på vores pædagoguddannelser.