Flere unge med i fællesskabet

42.000 unge i alderen 15-24 år har ikke en ungdomsuddannelse, er ikke i gang med at tage én og har ikke noget arbejde. Det er unge, der har svært ved at finde en vej ind i fællesskabet og ender med at stå udenfor – også selvom de gerne vil være med og selvom vi har brug for dem.

Det er spild af drømme og potentiale, og vi skal simpelthen gøre det bedre. Alle unge fortjener en fremtid fuld af muligheder og et liv fuld af mening.

De unge fortjener, at vi bliver bedre til at se dem, for dem de er. At vi bliver bedre til at hjælpe dem, der hvor de er, og til at stille de rigtige krav til dem. Det kræver et opgør med systemtænkning, uigennemskuelige krav og regler og en insisteren på at sætte mennesker først. Og der er brug for at sætte ind mange forskellige steder.


Lad os få et beskæftigelsessystem, der sætter mennesket først

Flere unge skal i job eller i uddannelse, så de kan få en vej ind i fællesskabet. Og indsatsen for dem, der står udenfor, skal handle om den enkeltes situation og potentiale.

De unges udvikling skal sættes i centrum. Derfor skal vi sætte kommunernes beskæftigelsesindsats for de udsatte unge fri. Vi skal ligestille arbejde og uddannelse, så den enkeltes udgangspunkt og bedre vej videre bliver styrende for valget af indsatser. Og alle kommuner skal sikre relevante uddannelsestilbud.

Et mere menneskeligt system er også et system, der er til at gennemskue. Derfor skal de unge have én kontaktperson – et andet menneske, der kender dem og deres udviklingsbehov. En slags ambassadør, der hjælper dem med at navigere i systemets forskellig krav og hensyn.


Vi har brug for bedre og mere fleksible uddannelser

Alle unge fortjener en fremtid med store drømme og masser af muligheder. Derfor er det vigtigt, at vi har gode uddannelser med høj kvalitet og gode rammer for trivsel. Og det er vigtigt, at der også er en vej gennem uddannelsessystemet til dem, der måske ikke helt passer ind i standardløsningerne.  

Derfor vil jeg sammen med Radikale styrke fleksible uddannelsestilbud til udsatte og sårbare unge med 500 mio. kr. om året. De penge skal være med til at skabe bedre og mere stabile rammer og styrke kvaliteten på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og erhvervsuddannelserne og samtidig sikre mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelserne for den enkelte udsatte unge.


Tænkt frit – tænk børn

Hvis vi i fremtiden vil have flere unge med i fællesskabet, er det afgørende, at vi starter hos børnene. Glade og livsduelige børn bliver til unge, der trives.

Derfor vil jeg og Radikale Venstre styrke skoler, daginstitutioner og fritidstilbud med 4 mia. kr. Det skal være med til at sikre, at alle børn fremover lærer at læse og regne og at de kan trives bedre.


Styrk psykiatri og socialindsatser

Flere børn og unge mistrives og flere udredes og behandles for psykiske udfordringer. Desværre er vejen til hjælp ofte lang og svær – og ofte også meget forskellig fra kommune til kommune. Det går ud over de unge og gør problemerne værre.

Derfor vil vi i Radikale Venstre sætte 200 mio. kr. af om året til tidligere opsporing og bedre psykiatriske og sociale tilbud i alle kommuner. En tidlig, målrettet indsats kan både lette presset på de enkelte børn, unge og familier nu og her og være med til at forebygge svære psykiske lidelser senere i livet.