Internationalt udsyn og ansvar

Danmark har i mange år været kendt som et lille land med et stort hjerte. Et land med internationalt udsyn. Et land, der tog ansvar. Et land, der gerne gik med i front for at løse de store udfordringer og de grænseoverskridende problemer.

Det er jeg stolt af.

Men nogle gange er det som om, at vi har glemt nogle af vores internationale værdier. Optimisme, ambitioner og udsyn er på mange måder blevet byttet ud med frygt, smålighed og snæversyn.

Og det er måske nemt at blive bange for verden, når vi kigger derud. Klimaforandringer, hungersnød og flygtningestrømme. Politisk uro og stigende grader af polarisering. Ruslands angreb på Ukraine.

Der er problemer nok. Men jeg står for et Danmark, der tager ansvar og står imod. Et Danmark, hvor vi holder fast i vores værdier og hjertevarme. Et Danmark, søger løsninger fremfor splittelse og kæmper for alt det, vi kan i fællesskab.


Selvfølgelig skal Danmark tage imod kvoteflygtninge

Danmark er et rigt land. Vi har et stærkt samfund, stærke værdier og et stærkt fællesskab.

Og den, som er vældig stærk, skal også være vældig rar.

I en verden med krig og ulykker har vi et ansvar overfor vores medmennesker. Derfor er det også uansvarligt og trist, at Danmark står udenfor det fællesskab, der tager hånd om nogle af de absolut mest udsatte mennesker i verden.

Vi kan ikke være det bekendt.

Selvfølgelig skal Danmark tage imod kvoteflygtninge.


Nej til Rwanda – ja til menneskelighed og fælles løsninger

Socialdemokratiets idé om at sende flygtninge fra Danmark til Rwanda er ikke bare urealistisk, den er også uansvarlig og umenneskelig.

EU, FN og Institut for Menneskerettigheder har påpeget, at det ville være et brud på både internationale konventioner at sende sårbare mennesker til et land, hvor menneskerettigheder mildest talt er under pres og som i det hele taget ikke er udstyret til at hjælpe dem, der har brug for hjælp.

Det er et løbe fra vores internationale ansvar – og det er simpelthen ikke Danmark værdigt.  

Vi må tænke nyt og i stedet vende os mod det europæiske samarbejde for at finde holdbare løsninger.

Udviklingsbistand på 1 % af BNI

Vi kan være stolte af, at Danmark i mere end 40 år har levet op til FNs anbefaling om at give mindst 0,7 % af BNP i udviklingsbistand. Det gør en forskel for verdens mest udsatte, for klimaet og for den globale sikkerhed.

Men i verden af i dag, er det nødvendigt, at Danmark tager et endnu større ansvar. Krigen i Ukraine har globale konsekvenser. Klimaforandringerne medfører endnu mere hungersnød og flygtningestrømme fra udviklingslandene. Der er simpelthen brug for, at vi før mere for til at sikre udvikling og fred i verden.

Derfor arbejder jeg for at hæve udviklingsbistanden til 1 % af BNP.


Danmark i hjertet af EU

De store, grænseoverskridende problemer løser vi ikke med grænsebomme, men i fællesskab og med samarbejde. Der er nemlig aldrig nogen grænsebomme, der har forhindret CO2 fra at sprede sig, hjulpet os igennem en energikrise eller forhindret international kriminalitet.

Danmark har brug for verden – og i særlig grad for vores naboer. Derfor ønsker jeg et Danmark, der arbejder for et stærkt EU. Jeg ønsker et Danmark, der sidder med ved bordet og får indflydelse på de store beslutninger. Jeg ønsker et Danmark, der helhjertet søger fællesskabet.