Danmark som førende iværksætterland

Jeg drømmer om at gøre Danmark til et førende iværksætterland.

Et land, hvor nye idéer kan spire og drømme leves ud. Et land, hvor vi finder løsninger på verdens store udfordringer. Et land, der skaber vækst og velstand.

Derfor vil jeg også arbejde for at skabe bedre rammer for iværksætteri – fra idé til opstart og udvikling. 

Det skal være nemmere at finde pengene

Én af de ting, der ofte bliver stopklods for at kunne sætte nye idéer, virksomheder og løsninger i søen, er penge. Danmark har EU's næsthøjeste kapitalkrav for at starte et anpartsselskab: 40.000 kr. Det er en skam, for vi har så meget potentiale, og vi har brug for alle de nye idéer og kræfter, vi kan mønstre.

Derfor vil jeg sænke kapitalkravet til ca. 8.000 kr. – svarende til EU-gennemsnittet – og samtidig skærpe den offentlige kontrol og vejledning, så vi værner os mod de virksomheder, der bevidst forsøger at svinde.

Derudover vil jeg forbedre iværksætteres mulighed for at benytte sig af crowdfunding. I mange andre lande bruges netop crowdfunding som en vej til kapital – ikke mindst udenfor de store byer, hvor lokalt iværksætteri startes op og udvikles med hjælp fra lokal kapital og virkelyst.

Vi bør gøre det muligt også for danske anpartsselskaber at udbyde ejerandele til offentligheden og de danske Erhvervshuse bør tilbyde iværksættere vejledning i crowdfunding.

Og endelig vil jeg arbejde for at afskaffe iværksætterskatten og hæve loftet for aktiesparekontoen til 200.000 kr., så danskerne får endnu mere incitament til at investere i vores erhvervsliv.

Gode idéer er guld værd – og iværksætteri er for alle

Gode idéer kan komme alle mulige steder fra, og vi går glip af alverdens potentiale, hvis kun en lille gruppe af danskerne har mulighed for at omsætte gode idéer til forretningsplaner. Derfor er der brug for at mangfoldiggøre iværksætteri og sætte endnu flere danskeres viden og idéer i spil – på tværs af køn, uddannelse, etnicitet og socioøkonomisk baggrund.

Én af de ting, vi kan gøre for at få mere ligestilling og større diversitet i det danske iværksættermiljø er at forbedre barselsforhold og pasningsmuligheder for iværksættere. Det skal være trygt at stifte virksomhed og familie samtidig.

Derfor vil jeg arbejde for, at iværksættere på fuldtidsbarsel får mulighed for at arbejde op til 10 timer om måneden, så de kan tage hånd om de basale opgaver i virksomheden. Samtidig skal det være nemmere at få udbetalt barselsdagpenge. Derfor skal den såkaldte referenceperiode, når man søger om barselsdagpenge, udvides til 5 år, så udsving i opstartsvirksomhedens omsætning ikke sætter en fra hus og hjem.