Ligestilling

Har vi ligestilling i Danmark?

Vi har for nyligt fået mere øremærket mere barsel til far – til gavn for far, mor og børn. Ja, i virkeligheden til gavn for os alle sammen.

I det hele taget er vi kommet langt.

Men det er stadig langt fra alle – uanset køn, baggrund og seksualitet, der reelt har samme muligheder.

Når piger føler sig pressede til at deltage i ”puttemiddage,” så har vi ikke ligestilling. Når unge i etniske miljøer udsættes for social kontrol, så har vi ikke ligestilling. Og når det stadig kniber med at finde en kvinde på direktionsgangen, så har vi ikke ligestilling.

Derfor er der stadig enormt meget at kæmpe for.


Opgør med social kontrol og negative kønsroller

Jeg ønsker et Danmark, hvor alle kan være sig selv. Et Danmark, hvor alle er fri til at leve lige præcis det liv, der giver mening for dem. Et Danmark, hvor vi alle har lige muligheder.

Derfor er det også dybt problematisk, når nogle unge i etniske minoritetsmiljøer ikke har friheden til selv at vælge deres venner, kæreste, uddannelse eller job. Social kontrol er et enormt komplekst problem, men jeg tror på, at vi kan bekæmpe det bl.a. ved at yde konkret støtte og opbakning til de organisationer, som i øjeblikket tager kampen op og hjælper unge med at finde en vej ud.

Det er heller ikke i orden, når der afholdes puttemiddage og deles billeder af især unge kvinder mod deres vilje. Det vidner om, at vi har brug for et opgør med negative kønsopfattelser. Derfor kæmper jeg bl.a. for at gøre tidssvarende seksualundervisning obligatorisk på ungdomsuddannelserne. For seksualundervisning handler om meget mere end kondomer og kønssygdomme – det handler om vores måde at være sammen på, om grænser og dialog og om respekt for hinanden.

Derudover ønsker jeg at gøre mere for at beskytte ofre og behandle hævnporno som en seksualforbrydelse.


Et erhvervsliv i bedre balance – så vi får alle de gode input med

Vi går glip af talent og af gode løsninger, hvis ikke alle har mulighed for at byde ind.

På landets ledelsesgange er der større sandsynlighed for at møde en chef, der hedder Lars eller Peter end for at møde en kvinde. Og antallet af kvinder i bestyrelser rykker sig alt for langsomt. Udviklingen sker ikke af sig selv – og hvis vi ikke gør noget, går der 102 år inden vi får ligestilling i bestyrelseslokalerne. Det vil jeg ikke vente på.

Derfor kæmper jeg for et 5-årigt forsøg med kvoter, der skal sikre, at der kommer flere kvinder i landets børsnoterede bestyrelser.

I Danmark er kun hver fjerde iværksætter kvinde. Og det er en skam, for gode idéer er guld værd og vi har brug for at få alle danskeres viden og idéer i spil – på tværs af køn, uddannelsesbaggrund, etnicitet og socioøkonomisk baggrund.

Derfor vil jeg bl.a. arbejde for bedre barselsvilkår for iværksættere og bedre pasningsmuligheder for deres børn – fx ved at give mulighed for at arbejde op til 10 timer om måneden ved siden af fuldtidsbarslen og forlænge referenceperioden, når man søger om barselsdagpenge til 5 år. Det kan bidrage til, at udsving i opstartsvirksomhedens omsætning ikke sætter en fra hus og hjem. Det skal nemlig være trygt at stifte både familie og virksomhed samtidig.