En stærk økonomi i grøn vækst

Vores virksomheder er rygraden i Danmarks økonomi – og en stærk økonomi er fundamentet for meget af det, vi gerne vil i vores samfund.  

Vi har brug for konkurrencedygtige virksomheder for at opretholde vores vækst og velstand. Vi har brug for stærke virksomheder, der kan bidrage til den grønne omstilling. Vi har brug for vores virksomheder for at finansiere vores velfærd.

Derfor er det også sund fornuft, at vi sikrer virksomhederne gode vilkår og muligheder.

Og vi kender opskriften: Vi skal investere i vores uddannelser, så der bliver ved med at være dygtige og kompetente kolleger. Vi skal investere i forskning, så vi fortsat er leveringsdygtige i ny viden og innovative løsninger, der danner grundlag for nye væksteventyr. Og vi skal blive ved med at prioritere, at danske virksomheder kan fastholde en international førerposition.


Bedre rammevilkår vilkår for danske virksomheder

I den Radikale 2030-plan afsætter vi 3 mia. kr. til at forbedre virksomhedernes rammevilkår – og 2 mia. kr. til at styrke forskningsindsatsen.

Vi vil bl.a. gøre det forhøjede fradrag for udgifter til forskning og udvikling permanent. Vi vil sikre, at virksomheder uden overskud kan få støtte til deres forskningsudgifter gennem skattekreditter. Det gør en forskel for virksomhedernes evne til at stå helt i front på den nyeste udvikling – og for den altafgørende grønne omstilling.

Derudover vil vi afskaffe iværksætterskatten og hæve loftet for aktiesparekontoen til 200.000 kr., så danskerne får endnu mere incitament til at investere i vores erhvervsliv.


Flere kolleger

En af tidens allerstørste udfordringer er den både akutte og langsigtede mangel på arbejdskraft. Vi har brug for flere mennesker i økonomien, hvis vi gerne vil have kolleger nok i vores velfærdssamfund, på vores virksomheder og til den grønne omstilling.

Derfor skal vi for det første stoppe med at lukke nødvendige og eftertragtede uddannelsespladser, bare fordi de ligger i de store byer. Det får vi hverken flere lærere, sygeplejersker eller ingeniører af.

For det andet skal flere have mulighed for at komme til Danmark for at bidrage.

Derfor skal vi sænke den såkaldte beløbsgrænse, så flere mennesker kan tage arbejde i Danmark. Vi har brug for også de internationale medarbejdere – og det nytter ikke noget at takke nej til dem, der tilbyder deres kompetencer og ressourcer, bare fordi de taler et andet sprog.

Af samme grund er det også både virkelig dumt og temmelig kortsigtet, at et flertal i Folketinget har lukket næsten alle engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsuddannelser fra sommeren 2022. Uddannelserne er en god forretning for Danmark, for vi har brug for de internationale studerende kompetencer. Nu kommer de til at mangle både i velfærdssamfundet og i vores virksomheder.

Selvfølgelig er er det en forudsætning, at vi kan få de internationale studerende til at blive i Danmark efter end uddannelse, men det gør vi med danskundervisning og målrettede praktikforløb i danske virksomheder – ikke ved at lukke uddannelser.