RED VORES UDDANNELSER

Uddannelse er helt grundlæggende for vores samfund. Uddannelser skaber muligheder for den enkelte og en stærkere fremtid for os alle. Uddannelser giver de unge de kompetencer, vi alle sammen har brug for til fremtiden.

Alligevel er det svært ikke at få indtryk af, at både de unge og vores uddannelser er under angreb. Uddannelsespladser lukkes. Unge presses mere og mere af karakterræs og færre muligheder. Det er ikke godt nok.

Stop lukningen af uddannelser

Socialdemokratiet, SF, Venstre og Konservative har sammen med flere andre partier besluttet, at tusindvis af studiepladser lukkes og at hele uddannelser må dreje nøglen om – kun fordi de er placeret i en af landets fire største byer eller fordi undervisningen var på engelsk. Det er fuldstændig hul i hovedet.

Vi kan ikke bare råbe ”flyt!” og forvente, at de unge troligt svarer ”hvorhen?”, tager en flyttekasse under armen og bosætter sig et sted, de ikke ønsker. Vi vinder ingenting på, at flere stole skal stå tomme på vigtige uddannelser udenfor byerne. Og det er et skridt i den forkerte retning, hvis vi øger karakterpresset endnu mere inde i byerne.

De unge fortjener bedre.


Vi skal ikke lukke uddannelser, som vores erhvervsliv har brug for, som vores velfærdssamfund hviler på og som de unge gerne vil ind på, bare fordi de har en forkert adresse. Vi skal derimod skabe bedre uddannelser og flere muligheder i hele Danmark. Og det gør vi ikke med nedlukninger, men med flere fede uddannelser, spændende studiemiljøer og højere kvalitet.

Investér i kvalitet

Selvom vi efter sidste valg fik sat en stopper for VLAK-regeringens årlige 2 %-besparelser på uddannelse, så har den forfejlede effektiviseringstankegang, pølsefabrikslogikken og de store nedskæringer sat deres spor. Men jeg vil en anden vej.

Jeg og Radikale vil investere næsten 3 mia. kr. årligt i vores uddannelsessystem. For det er tid til at prioritere kvalitet og fleksibilitet, så vi får flere med – og så de studerende bliver endnu dygtigere. Det er tid til at prioritere uddannelse.

Jeg arbejder for uddannelser, hvor de studerende har flere undervisningstimer med dygtige undervisere og får mere feedback på deres opgaver og udvikling. Og jeg vil styrke praktikforløbene på de uddannelser, hvor det er relevant.

Det skal vi alt sammen prioritere og investere i.

Flere muligheder hele livet igennem

Vores uddannelser skal give flere af os muligheder for at udleve vores drømme. For uddannelse åbner døre og giver hver og én af os muligheden for at vælge vores egen vej. Og der er mange gode veje at gå gennem livet.

Derfor har vi også brug for et mere fleksibelt uddannelsessystem. Et system, hvor et uddannelsesvalg, man tager som 16-årig, ikke afgør resten af ens fremtid. Et system, hvor ingen fag eller professioner opfattes som karrieremæssige blindgyder, men hvor der altid er flere muligheder. Og et system, der er til at gennemskue.


Derfor vil jeg have mere og bedre uddannelsesvejledning – fra folkeskolen og hele livet igennem.

Derfor vil jeg give flere ret til at kunne tage mere uddannelse.

Og derfor vil jeg gøre efter- og videreuddannelse gratis, så man som tømrer, lærer eller kandidat i dansk kan læse videre, bygge ovenpå og åbne nye døre.

Alt for ofte hører jeg uddannelser valgt fra af frygt for, at de kun fører én vej eller lukker døren til fremtidig karriereudvikling. Det skal vi have lavet om på. Alle studerende fortjener flere fremtidsmuligheder. Og derfor vil jeg give retskrav til alle, der har en erhvervsuddannelse, en erhvervsakademiuddannelse, en maritim uddannelse eller en professionsbachelor – næsten som vi kender det fra universitetet, hvor alle bachelorer har ret til en kandidatuddannelse.

Uddannelser, de unge kan trives på

Det ser skidt ud med unges trivsel og det går den forkerte vej. Det skal vi tage alvorligt, også i uddannelsessystemet. For der er ting, vi kan gøre.

Vi må og skal ændre karakterskalaen. Vi skal sikre mindre pres i optagelsessystemet. Og også her er mere og bedre uddannelsesvejledning helt afgørende.

Og så må vi ikke glemme værdien af de gode studiemiljøer og stærke fællesskaber, som uddannelse også kan tilbyde – sociale som faglige. Den slags tager tid at bygge op og fortjener større opmærksomhed i snakken om vores uddannelser. For gode uddannelser er også uddannelser, som de studerende trives på.

Hvilket Danmark drømmer du om?

Uddannelse handler om at give unge flere og bedre muligheder. Men det handler i virkeligheden om os alle sammen og om den fremtid, vi ønsker for Danmark. For uddannelse er fundamentet for, at vi også om 50 år kan have et robust velfærdssamfund, en solid økonomi og kloge svar på de store udfordringer. Uddannelse giver hver og én af os mulighed for at tage kontrol over vores fremtid. Uddannelse giver hele samfundet mulighed for at finde nye løsninger på de store udfordringer.

Vores samfund bliver kun stærkere med gode uddannelser, og vores unge fortjener et ordentligt fundament at bygge fremtiden på. Dét kæmper jeg for. 

#REDVORESUDDANNELSER

Katrine Robsøe: Udflytningsaftalen er et massivt svigt af ungdommen og vores uddannelser, Ræson 25/11-21