Handling på trivselskrisen

Det ser skidt ud med unges trivsel – og det går den forkerte vej.

Mere end hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand mellem 16 og 24 år har dårligt mentalt helbred. Blandt de 15-20 årige har hele 28 % haft så alvorlige stresssymptomer, at de har været ved lægen eller været sygemeldt fra deres uddannelse.

Tallene her er fra to landsdækkende undersøgelser, som blev offentliggjort i 2022.

Og det er bekymrende læsning - ikke mindst, fordi det bliver værre og værre, hver gang vi laver nye undersøgelser.

Der er brug for, at vi tager de unges trivsel alvorligt. At vi tager ansvar.

Det er tid til handling.


For selvom problemerne er komplekse, så er der ting, vi kan gøre. Både for at lette noget af den vægt, mange unge mærker på deres skuldre. Og for at gribe dem, der er hårdest ramt.

Mere end hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand mellem 16 og 24 år har dårligt mentalt helbred. Blandt de 15-20 årige har hele 28 % haft så alvorlige stresssymptomer, at de har været ved lægen eller været sygemeldt fra deres uddannelse.

Jeg vil skabe et uddannelsessystem, de unge kan trives i.

Uddannelse er en dør til fremtiden og en måde at udleve sine drømme på – og det er noget, der fylder rigtig meget i rigtig mange unges hverdag. Derfor er det også enormt vigtigt, at vi skaber et uddannelsessystem, som de unge kan trives i.

Desværre oplever alt for mange i dag et enormt pres som en del af deres uddannelse. Karakterræs, perfekthedskultur og andres forventninger fylder alt for meget.


Det vil jeg gøre op med.

Vi skal have ændret karakterskalaen.

Vi skal sikre mindre pres i optagelsessystemet.

Og vi skal have mere og bedre uddannelsesvejledning, så alle unge kan få hjælp til at finde deres vej i livet – og blive mindet om, at der er mange gode veje at gå.

Alle børn og unge skal vide, at de er gode nok, præcis som de er. Ens værdi kan aldrig afspejles i et tal.

Vi skal gribe dem, der er hårdest ramt.


Der er brug for en styrket psykiatri.

For nogle bliver mistrivsel indimellem til egentlig sygdom eller sværere psykiske udfordringer. Og i dag går mange desværre forgæves eller må vente meget længe på hjælp, når sygdommen rammer sindet.

Det skal vi gøre bedre.

For mig er der ikke forskel på et brækket ben og et knækket sind.

Jeg ønsker mig et Danmark, hvor vi bliver meget bedre til at gribe dem, der er allerhårdest ramt. Hvor du får samme opmærksomhed og samme gode behandling, uanset om det er kroppen eller sindet, du kæmper med.

TÆNKT NYT

Lad os få en trivselskommission og løse udfordringerne sammen

Derfor skal psykiske og somatiske sygdomme ligestilles.

Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes os at sikre gratis psykologhjælp til unge under 25 år og et løft til den egentlige psykiatri i form af en 10-årig plan. Men vi må ikke stoppe dér, for der brug for at styrke indsatsen endnu mere.

Derfor vil jeg arbejde for at styrke den 10-årige psykiatriplan yderligere.


Tænk nyt – lad os få en trivselskommission og løse udfordringerne sammen.

Trivselskrisen er kompleks, og vi må ikke bilde hinanden ind, at den kan løses med et snuptag.

Jeg tror, at der er brug for at tage fat mange forskellige steder, og jeg har ikke alle løsningerne alene.

Derfor vil jeg insistere på, at vi lytter til de unge selv. Og i det hele taget til alle dem, der kan gøre os klogere på både problemer og løsninger.

Og derfor er det vigtigt for mig, at vi får en trivselskommission, som kan komme med grundige anbefalinger til, hvad vi kan og skal gøre. En kommission kan belyse problemet fra mange sider og være med til at sikre, at vi ikke overser vigtige problematikker, bare fordi der er en gruppe, som ikke selv kan råbe op om en udfordring.

Fordi alle fortjener at blive hørt og set.